+34 981 792 056
maderas gallegas
logo-UE2

  • en
  • es
  • gl

Mercamos a túa madeira +

  • Ao pulsar o botón "Enviar", autoriza o tratamento dos seus datos e a súa incorporación a un Ficheiro coa finalidade de atender a súa consulta. Pode exercer os dereitos de acceso, rectificación e cancelación e oposición, dirixíndose por escrito, achegando fotocopia do seu D.N.I., a Irmáns García Rocha, S.L, lg de Breade, Cuiñas, 15380, Oza-Cesures, A Coruña. Así mesmo, informámoslle que os seus datos poderán ser utilizados pola empresa para remitirlle información do seu interese por calquera dos medios de contacto facilitados incluíndo os telemáticos.
  • Este campo es un campo de validación y debe quedar sin cambios.