+34 981 792 056
maderas gallegas

  • en
  • es
  • gl

Contactar +


  • Ao pulsar o botón "Enviar", autoriza o tratamento dos seus datos e a súa incorporación a un Ficheiro coa finalidade de atender a súa consulta. Pode exercer os dereitos de acceso, rectificación e cancelación e oposición, dirixíndose por escrito, achegando fotocopia do seu D.N.I., a Irmáns García Rocha, S.L, lg de Breade, Cuiñas, 15380, Oza-Cesures, A Coruña. Así mesmo, informámoslle que os seus datos poderán ser utilizados pola empresa para remitirlle información do seu interese por calquera dos medios de contacto facilitados incluíndo os telemáticos.

HERMANOS
GARCÍA ROCHA

Bendrade – Cuíña
15380 OZA-CESURAS
A Coruña – España

e: oficina@garciarocha.com
t: +34 981 792 056
f: +34 981 792 325

+34 981 792 056