+34 981 792 056
maderas gallegas
logo-UE2

  • en
  • es
  • gl

Empresa +

As nosas orixes remóntanse ao ano 1959. Don Manuel Pastor García Rocha (pai dos actuais administradores, Manuel, Xullo e Francisco García Otero), desempeñaba a súa actividade nun pequeno taller de Bendrade (Oza-Cesuras). Os primeiros pasos foron a compraventa no monte de madeira de piñeiro e a súa posterior transformación en táboa e taboleiro cun carro de sierra mecánico e cinco empregados.

Hermanos García Rocha S.L., constitúese en maio de 1974. Os irmáns García Otero impulsan o negocio da transformación coa compra e montaxe dunha liña de aserrado completa de Armentía, pasando a producir un volume de 3.000 m3 de madeira aserrada no primeiro ano do seu implantación.

Tamén se comeza a comercializar a madeira desde o monte ás fábricas de pasta de papel e aglomerado, cuxa implantación comezaba neses momentos en Galicia.

A mediados dos 80 incorpórase outra liña máis de corte e sierra, duplicando a produción de táboa e taboleiro e derivados. Pasamos tamén a transformar o Eucalipto glóbulus para proceso de mangos de ferramentas e outras aplicacións.

A partir do ano 1990 incorpórase a terceira xeración á xestión e profesionalización da actividade.

Actividade da empresa

A Sociedade na actualidade está formada por un persoal de 40 traballadores. A súa sé social e dirección non se alteraron desde o seu nacemento.

Dispón dunha superficie de 20.000m2 na localidade de Oza-Cesuras, cunhas instalacións cubertas de 5.500m2, divididos en dous departamentos de primeira transformación e segunda transformación.

A partir de 2003 iníciase unha renovación da liña de produción coa adquisición dun carro de serra bicorte, un secadero para dar resposta ás demandas do mercado de madeira con tratamentos térmico, un apilador-clasificador para incrementar a competitividad na xestión de colocación e clasificado dos produtos, unha múltiple de corte de madeira maciza para optimizar o corte en canto aos seus aproveitamentos, unha optimizadora para sanear a madeira dos seus defectos, unha moldurera para realizar acabados en tarima e outros produtos e, para rematar, unha máquina de “Fingerjoint” para ensamblar distintas pezas nunha e conseguir grandes seccións evitando así os nós e imperfeccións da madeira.

Todo iso posibilitou o desenvolvemento de novos produtos e, por conseguinte, a apertura de novos mercados.

Hermanos García Rocha conseguiu alcanzar importantes fitos, entre os que se pode destacar:

1 Consolidación dunha empresa familiar na súa terceira xeración.

2 Modernización do proceso produtivo pasando dunha primeira transformación a unha segunda transformación, cunha valorización dos produtos xerados nos montes galegos.

3 Implantación das normas ISO 9001 e ISO 14001, como sistemas de xestión en calidad e medio ambienteMarcado CE.

4 Implantación da Cadea de Custodia e do selo de certificación
forestal sostenible PEFC e FSC, alcanzando un principio de sostenibilidade.

5 Creación de novos produtos que dan resposta ás necesidades da sociedade actual.

6 Duplicar na última década a facturación.

Descarga de certificacións:

ISO 9001ISO 14001xestión en calidad e medio ambienteMarcado CEFSCPEFC

Descarga listado productos con selo FSC®
Comunicado Sistema de Avaliación Provedores

Explotación forestal

Outra das actividades que desenvolve a nosa empresa é a explotación forestal do piñeiro (para destinalo ás plantas de aglomerado e taboleiro) e Eucalyptus globulus (para a fabricación de pasta de papel).

Para iso dispoñemos de equipo humano e técnico, procesadoras forestales e autocargadores, compostos de persoal cualificado e con experiencia para as operacións de talla e saca da madeira dos bosques.

Cada ano son extraidas do monte galego pola nosa empresa un volume de toneladas próximas ás 100.000 tm, sempre baixo as premisas de Xestión Forestal Sostenible (PEFC y FSC).

 

 

Compromiso medioambiental

A madeira, como elemento central da nosa actividade, é un material ecolóxico, que forma parte da natureza. A súa utilización (sostenible) ata resulta beneficioso para ela. A madeira é natural, renovable e reciclable, contribúe á redución do cambio climático mediante o almacenamiento de carbono e o aforro energético na súa transformación e utilización.

É fácil percibir na sociedade en xeral un aumento na sensibilización cara a temas medioambientales (conservación de espazos naturais, o cambio climático, etc.). Na nosa empresa subscribimos un compromiso de boas prácticas medioambientales, compromiso que nos leva a cumprir os principios xerais de respecto ao medio ambiente, a promover e practicar a xestión forestal sostenible, a utilizar procesos de produción limpos e gestionar adecuadamente os residuos.

O respecto ao medio ambiente permite un desenvolvemento sostenible, permitindo que as futuras xeracións poidan seguir gozando dos recursos do planeta.